Seminari consum responsable, educació i agricultura ecològica.

El tema del consum responsable i la producció d’aliments es una cosa que preocupa a una part de la societat sensibilitzada en la problemàtica ambiental i social que genera el consumisme, la producció industrial d’aliments i la globalització del comerç alimentari. És per això que ja hi ha centres educatius, mestres, AMPA, et. que estan treballant per introduir al sistema educatiu activitats i projectes que permetin canviar aquesta tendència i donar a conèixer els beneficis de la producció ecològica, local i saludable en la vida dels seus alumnes i les seues famílies. I també som conscients que hi ha molts més que volen començar a treballar-ho però els falten idees, o recursos. Des del Mas de Noguera volem iniciar un espai de treball educatiu on les persones que es dediquen a l’educació puguem crear i compartir idees, projectes i activitats relacionades amb l’agricultura ecològica i l’alimentació sostenible. Un lloc que de manera continuada i transversal ens permeta avançar en millorar la qualitat de l’Educació Ambiental a les aules i en les famílies i que servixca per expressar i construir xarxes de treball on aprofitar tot el potencial que hi ha en les escoles, instituts i entitats que es dediquen a l’educació en aquestos temes.

Aquest seminari està emmarcat dins d’un projecte  que contempla més accions per a promoure l’agricultura ecològica i el consum responsable.

Dirigit a: Professors, educadors, monitors menjadors, tècnics d’ajuntaments, associacions de consum, les AMPA, productors ecològics, etc.

Objectius específics:

• Crear un espai de treball educatiu i una xarxa per compartir informació sobre activitats, projectes i interessos relacionats amb l’agricultura i la ramaderia ecològica i l’alimentació sostenible.

• Proposar continguts i eines didàctiques.

• Proposar formació per als professionals.

• Donar suport a les activitats realitzades a les escoles.

• Compartir idees, ajudar a resoldre problemes derivats dels projectes en funcionament.

• Estar al dia de les iniciatives per a l’Educació Ambiental i la sostenibilitat.

• Crear dinàmiques de continuïtat

Creació del seminari CREA.E: El primer pas està sent la de recerca dels agents que puguen aportar informació i/o tinguen necessitats de intercanviar i crear propostes educatives per millorar la qualitat dels continguts d’educació ambiental a les aules tenint en compte la producció responsable i sostenible dels aliments del nostre territori. Es per això que tens aquest document a les mans, ja que pensem que seria molt interessant la teua participació. Es proposa una primera trobada per iniciar aquest seminari el 10 de novembre al Mas de Noguera, on tindrem un primer contacte de tots els participants i establirem unes bases de treball.

Possibles temes a tractar:

• Creació d’una xarxa d’intercanvi d’informació i comunicació.

• Metodologies educatives per treballar l’educació ambiental

• L’Hort escolar i l’agricultura ecològica

• Aliments ecològics i locals als menjadors escolars

• Alimentació, canvi climàtic i petjada ecològica

• Creació de grups de treball per a abordar les diferents temàtiques

Els següents seminaris es realitzarien en altres ubicacions per facilitar la participació continuada.