Estudi de necessitats i propostes educatives

Des de Mas de Noguera volem iniciar un espai de treball on les persones que es dediquen a promoure el consum responsable i la producció ecològica d’aliments des de qualsevol àmbit educatiu, puguen crear i compartir idees, projectes i activitats relacionades amb la matèria, i ajudar-se en la resolució de problemes mitjançant la creació de xarxes de treball i la construcció de sinergies entre els distints agents implicats. Per a això estem realitzant un estudi sobre les experiències educatives en aquest camp que estan funcionant en l’actualitat, per recopilar les accions, necessitats i problemàtiques de totes elles.

Dirigit a:

Professors, educadors, monitors menjadors, tècnics d’ajuntaments, associacions de consum, les AMPA, productors ecològics, etc.

Objectius:

• Aconseguir una relació de centres educatius i altres entitats que estiguen realitzant actuacions i projectes relacionades amb l’agricultura ecològica i el consum responsable.

• Comptar amb la valoració d’experiències en funcionament i amb les propostes dels docents que les duen a terme.•Aprofitar aquestes experiències per enriquir els grups de treball dels seminari CREA.E.

• Posar en comú als agents, experiències, metodologies, problemes sorgits ipossibles solucions.

Les accions per a dur a terme l’estudi:

• Recollida informació i documentació. Contactes amb les experiències

• Elaboració d’un qüestionari sobre necessitats i propostes de continguts i eines didàctiques per a enviar a les experiències.

•  Elaboració de conclusions i propostes estretes de les enquestes.

• Presentació d’aquestes conclusions en un seminari per treballar aquestos temes amb els diferents agents implicats.

• Disseny de jornades de formació sobre agricultura ecològica i educació dirigides als docents per a poder millorar els seus projectes i tindre noves ferramentes educatives per treballar aquestos temes amb els seus alumnes.

Hi ha dos models d’enquesta, un per als centres educatius i un altre per a iniciatives fora dels centres. Podeu contestar la que millor s’adapte a la vostra iniciativa. Les iniciatives que expressen interés en el projecte rebran tota la informació referent a seminaris, formació, tallers, i diferents accions que es duguen a terme.

Enquesta per a docents de centres educatius:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedHv6JJ8XOmwrK-gL2QQR-GJ7UyV_EBcxXRUs3hTj6ZIx3WQ/viewform?usp=sf_link

Enquesta per a altres entitats i/o iniciatives:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJyJRMJlXoTdiL85YKFsEIBYqo_hE525-gy8H2Is23GuEHTw/viewform?usp=sf_link

Vos convidem a contesta-la, ja que serà de gran ajuda. Moltes gràcies per participar.