26Oct

Seminari Crea.e

El tema del consum responsable i la producció d’aliments es una cosa que preocupa a una part de la societat sensibilitzada en la problemàtica ambiental i social que genera el consumisme, la producció industrial d’aliments i la globalització del comerç alimentari. És per això que ja hi ha centres educatius, mestres, AMPA, et. que estan treballant per introduir al sistema educatiu activitats i projectes que permetin canviar aquesta tendència i donar a conèixer els beneficis de la producció ecològica, local i saludable en la vida dels seus alumnes i les seues famílies.

26Oct

Estudi Crea.e

Des de Mas de Noguera volem iniciar un espai de treball on les persones que es dediquen a promoure el consum responsable i la producció ecològica d’aliments des de qualsevol àmbit educatiu, puguen crear i compartir idees, projectes i activitats relacionades amb la matèria, i ajudar-se en la resolució de problemes mitjançant la creació de xarxes de treball i la construcció de sinergies entre els distints agents implicats.

26Oct

¿Que es Crea.e?

Crea.e és un projecte educatiu dirigit a tota la comunitat educativa. Pretén desenvolupar objectius, metodologies i activitats que conscienciïn sobre la importància del consum responsable i dels aliments procedents de l'agricultura ecològica, com a mitjà per a la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic.

Les actuacions a realitzar són les següents: